Hlavní strana => Podnikání

Podnikání

V minulosti probíhal v Čálovicích odchov bažantů společnosti ČMMS-OMS Jičín, ale po velkém větru, který poničil mnoho voliér, již nebylo přistoupeno k jejich opravám.

Od počátku 90. let v obci soukromě hospodaří pan Jaroslav Šolc.

Pan Luboš Pažout provozuje v Čálovicích cementárnu a kamenictví. Vyrábí zde stavební hmoty a stavební výrobky – cement, maltu, sádru, výrobky z betonu, cementu nebo sádry, cihly, kameninu pro stavebnictví, schody, ale také keramické výrobky nebo dlaždice. Zbývá se také kamenickou výrobou pro hřbitovy.

Syn Luboše Pažouta, pan Radek Pažout provozuje v Čálovicích pěstitelskou palírnu, ve které vznikají ovocné destiláty, především slivovice, jablkovice a hruškovice.

Od roku 2005 funguje ve vsi cukrárna. Paní Chytrá vyrábí dorty a zákusky na zakázku, ale v letních měsících také prodává zmrzlinu.