Hlavní strana => Historie

Historie

Jméno vsi vzniklo zřejmě podle jména Čelej. Jeho lidu se říkalo Čelejovici a snad právě zde vznikl název vsi. Později se tvar měnil až do současné podoby. V literatuře najdeme dokonce i Cálovice, údajně podle německého slova „zahlen“, což znamená „platit“. Používaný je také tvar Čalovice.

První písemná zpráva o Čálovicích pochází z roku 1229. Díky této zprávě je možné říci, že Čálovice patří k nejstarším obcím v okolí. Tehdy Čálovice náležely k rychtě předměstské a později byly přiřazeny k městu Sobotka.

V roce 1867 byla zahájena stavba silnice vedoucí ze Sobotky přes Mladějov do Újezda pod Troskami. Roku 1879 byly Čálovice od města Sobotky odděleny a staly se samostatnou obcí. V roce 1892 byl ve vsi postaven hostinec.

Roku 1905 žilo v Čálovicích celkem 92 obyvatel a stálo zde 17 domů. V roce 1936 byl ve vsi založen Sbor dobrovolných hasičů a roku 1957 Jednotné zemědělské družstvo.