Hlavní strana => Historie => Hasiči

Hasiči a požáry

Zdejší domy byly často sužovány požáry. Roku 1830 vypukl požár v domě č.p. 2, který patřil Jiřímu Žofkovi. Způsobil ho kočí, který neuhašenou louč zastrčil do škvíry stavení a celá usedlost poté lehla popelem. V roce 1899 vyhořela další zdejší usedlost. Jednalo se o dům č.p. 13 patřící Matěji Čubanovi. Dle záznamů v kronice vsi vznikl požár při pečení chleba.

V červenci roku 1914 shořela celá stodola u domu č.p. 3, který patřil Františku Ortovi. Za oběť požáru padla také veškerá úroda. Dne 12. července 1922 udeřil blesk do stodoly u domu č.p. 13, která poté celá shořela. Další požár vypukl 1. února 1936 ve stodole patřící k domu č.p. 1 u Jana Dufka. O dva roky později, dne 31. března 1938 shořel celý hostinec č.p. 15 a zachován zůstal pouze sál. V roce 1942 vyhořela do základů usedlost č.p. 16, která patřila Ludvíku Baraňákovi.

Od jednoho z obyvatel obce se nám podařilo zapůjčit Pamětní knihu Sboru dobovolných hasičů v Čálovicích, kterou Vám tímto nabízíme ke čtení ve formátu PDF (3,87 MB). Pro její prohlédnutí stačí kliknout na následující obrázek: