Hlavní strana => Historie => Č.p. 7

Č.p. 7

Stavení patřilo zámožnému panu Ježkovi, který měl tři dcery. Usedlost však využívali pouze rekreačně. Roku 1899 koupili stavení od pana Ježka manželé Kateřina a Josef Jirčákovi z Nepřívěce. Když se mladý pan Jirčák roku 1920 oženil a přestěhoval do č.p. 11, zůstala usedlost prázdná. Poté dlouhé roky chátrala. Pan Jirčák byl roku 1943 zatčen gestapem a uvězněn v Německu, odkud se již nevrátil. Jeho syn Josef poté roku 1950 zahájil demolici tohoto stavení. Z usedlosti zůstaly zachovány pouze zbytky obvodových zdí a sklepní prostory. Během dalších desítek let ruiny i okolní pozemky zarostly náletovými dřevinami a až roku 2002 byly pozemky prodány novému majiteli.